Syge børn - herunder medicingivning

Børnene skal være friske til en aktiv dag i institutionen. Vi retter os efter sundhedsstyrelsens samt Vejle kommunes sundhedsplejerskers retningslinjer, både hvad gælder for fremmøde samt for medicingivning.

Syge børn i institutionen

I Vejle kommune skal vi som daginstitution arbejde ud fra Sundhedsplejerskernes vejledning, som henviser til Sundhedsstyrelsens vejledning. Vi har som institution tilknyttet en sundhedsplejerske, vi kan benytte os af til råd og vejledning. Hun kommer også på 2 årlige besøg, hvor vi kan drøfte forskellige temaer og hvor hun også har en tilsynsforpligtigelse over for os som institution.

Vi har en bog fra sundhedsplejersken, som vi skal forholde os til. Det er bogen: Smitsomme sygdomme hos børn og unge, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Citat fra denne:

”Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt”

Derudover indeholder bogen en meget overskuelig information og oversigt over de mest almindelige børnesygdomme og deres smittekilder, inkubationstid og hvornår barnet må komme i institutionen igen. Det er udelukkende den vejledning vi som daginstitution i Vejle kommune skal gå efter og ikke enkelte privatpraktiserende lægers udsagn, som eventuelt må være i uoverensstemmelse med denne vejledning.


Vejle Kommunes sundhedsplejersker kan kontakte embedslægerne (Styrelsen for patientsikkerhed) på vores vegne ved særlige tilfælde. Dette må vi ikke selv gøre.

Når barnet er afleveret og vi vurderer at barnet ikke er rask, kontakter vi forældrene og aftaler nærmere omkring det enkelte tilfælde.

Med hensyn til medicingivning i institutionen henviser vi til Vejle Kommunes anvisninger. (Se særskilt skrivelse om dette).

Astmamasker opbevarer vi på badeværelserne, uden for børnenes rækkevidde, og skriver på en seddel i børnenes kasser, hvor meget og hvornår de har fået maske, så forældrene også får disse informationer.

Vinter på legepladsen