Vold og seksuelle overgreb - Forebyggelse og handlevejledning

Med udgangspunkt i Vejle kommunes handlevejledning ved mistanke om overgreb mod børn og unge, beskriver vi her vores pligter og ansvar i forhold til håndtering af mistanke, eller viden, om et voldeligt eller seksuelt overgreb på et barn i institutionen, samt hvordan vi arbejder med at forebygge overgreb på børnene.

Børnehuset Karla Grøn
Revideret senest den 27.02.23
_____________________________________________________________
Handlevejledning ved mistanke om overgreb mod børn samt
vores politik for håndtering af børn og seksualitet
_____________________________________________________________

Med udgangspunkt i Vejle kommunes handlevejledning ved mistanke om overgreb mod børn og unge, har vi lavet dette dokument, der dels beskriver vores rutiner og bevidsthed i forhold til vores pligter og ansvar i forhold til håndtering af mistanke eller viden om et voldeligt eller seksuelt overgreb på et barn i institutionen, samt hvordan vi arbejder med at forebygge overgreb på børnene bredt set, herunder også af personale.
Et voldeligt overgreb kan også være psykisk vold samt overværelse af vold, - f.eks. hvis den ene forældre slår den anden forældre.

Vores ansvar og pligter:
• Vi er bevidste om vores skærpede underretningspligt som ansatte i Karla Grøn, og ledelsen vil informere nyansatte om denne forpligtelse. Samtidig er vi bevidste om, at forældrene ikke må/skal informeres ved mistanke om vold eller seksuelt overgreb fra deres side.
• Ud over underretningspligten er alle fastansatte bekendte med både denne vejledning samt Vejle kommunes handlevejledning, således vi sikrer en korrekt håndtering af vores viden eller mistanke.
• Vi indhenter børneattest på alle ansatte i Karla Grøn. Dette gælder også ulønnede medarbejdere som praktikanter fra folkeskolen over 15 år, folk i virksomhedspraktik o.l.

Børns seksualitet- hvornår normal/bekymrende:
Som der også står i Vejle kommunes handleplan, ved vi også at børn har en naturlig seksualitet og interesse i at undersøge sig selv og hinanden, herunder forskelle på drenge og piger. Det der for os er vigtigt er at denne naturlige interesse ikke bliver gjort forkert samtidig med at den heller aldrig må gå ud over andres grænser. Dette kan være en svær balance og vi vælger derfor også at benytte SISOs (videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb) sondringer mellem legitim og bekymrende adfærd. (Se bilag). Denne sondring går som udgangspunkt på om der er tale om en almindelig sund og naturlig nysgerrighed og undersøgen af sig selv eller andre eller om der er voksenseksuelle temaer eller adfærd indblandet.
Ved naturlig nysgerrig leg og undersøgelse af sig selv og andre er det som skrevet vigtigt for os, at børnene ikke kommer til at opleve sig selv som forkerte og vi vil derfor sætte ord på det vi ser, som ved al anden aktivitet: ”Nå I er lige ved at se hvordan I ser ud uden bukser… lige om lidt skal vi …. så skal I lige tage tøjet på igen…” eller ”Du går lige med hænderne nede i bukserne…. Nu synes jeg du skal tage dem op igen, vaske fingrene og så….”. Hvis vi ser børn der onanerer, vil vi aflede med andre aktiviteter uden at gøre dem eller det de gør til noget forkert. Vi vil aflede til anden aktivet og ikke til et andet sted. Vi vil heller ikke italesætte onanien.
Ved en konkret viden eller en mistanke om overgreb på et barn, inddrager vi altid leder i Karla Grøn samt vores tilknyttede social faglige rådgiver, hvorefter de tager ansvar for at følge Vejle kommunes handlevejledning, - herunder understøtte den medarbejder der har fået den konkrete viden eller mistanke.

Forebyggelse i børnehøjde/ lære børn at sige til og fra i forhold til egen krop:
I alle sammenhænge det falder naturligt ind i hverdagen, lærer vi børnene, at sige til og fra i forhold til hvad de synes er sjovt og rart at være med til – f.eks i en tumleleg for sjov der udvikler sig… eller en doktorleg der overskrider deres grænser.
Når vi laver børnemassage, hvor børnene masserer hinanden, har vi lært børnene nogle håndtegn til at sige ”stop” og ”OK – thumps up”. Vi lærer børnene at spørge hinanden inden massage. Vi har en stor bevidsthed om at aflæse vuggestuebørns signaler inden de får et verbalt sprog.
Forebyggelse af overgreb samt urigtig mistanke om overgreb fra ansatte:
Generelt tænker vi, at vores pædagogiske praksis, som ofte bygger på aktiviteter i mindre grupper, med en gruppe børn med e´n voksen, ikke skal ændres på baggrund af risiko for overgreb fra personalets side. Den pædagogiske faglighed der er ved de aktiviteter, hvor e´n voksen er alene sammen med en lille gruppe børn i sanserum, gymnastiksal, atelie, værksted, skov og andre steder har så stor værdi at vi prioriterer dette. Derfor vil der opleves personale der arbejder alene i rum med en gruppe børn med en lukket – men ikke låst dør.
I forbindelse med bleskift og skiftning ved uheld i børnehaven, mener vi det er vigtigt, at vi hjælper børnene med at det er privat, at være nøgen og derfor ikke naturligt at løbe nøgen rundt i garderoben, mens der ledes efter skiftetøj. Vi ønsker ligeledes at skærme børnene fra udefrakommende (andre forældre, håndværkere, fragtmænd og tværfaglige samarbejdsparter m.m.). Derfor ser vi det som naturligt i nogle særlige situationer, at skifte børnene bag en lukket – ikke låst dør. Dette kan f.eks. også være i tilfælde hvor man er alene tilbage med en gruppe vuggestuebørn, og derfor har dem alle med på badeværelset, mens man skifter en ble.
Vi skelner mellem knus og kys. Kys er til hjemmet. Vi giver gerne børnene knus og fortæller dem at kys er noget de skal give til deres mor og far.
Vi tager ikke billeder af børn der er nøgne eller kun har ble eller badetøj på. Det kan forekomme ved pædagogiske aktiviteter, at børnene ikke har andet på. Dokumentation af disse aktiviteter vil vi ikke lave, da dette billedmateriale kan misbruges.

Bilag vi som nævnt læner os op af er:
• Skrivelse om børn og seksualitet, herunder bekymrende adfærd fra Januscentret.
• Januscentrets bekymringsbarometer.
• Herudover har vi forholdt os til materiale fra ”Udviklingsforum” ang. ”doktorleg i børnehaven”.

Sanserummet