Samarbejde om overgang mellem Karla Grøn og skoler

Vores distriktsskole er Firkløverskolen - afd. Elkjær, som vi har en skriftlig samarbejdsaftale med, ud fra Vejle kommunes overordnede politik omkring "Den gode overgang" fra dagtilbud til skole.

Samarbejdsaftale mellem Firkløverskolen afd. Elkjær og Karla Grøn

Vores nærmeste nabo er dog Karlskov friskole, som vi har et tilsvarende samarbejde med.
Vi samarbejder også med andre skoler når vi har børn der skal andre steder hen.

Målsætning

  • At gøre overgangen mellem børnehave, SFO og skolen så hensigtsmæssig og god som muligt for barnet og forældrene.
  • At medvirke til at skabe tryghed for barn og forældre ved denne overgang.
  • At øge åbenheden og gennemskueligheden for personale og forældre.
  • At øge og styrke samarbejdet mellem børnehave, SFO og skolen.

Metoder

Fastlagte aftaler for hele året med datoer for forældremøder.

Fastlagte møder for besøg fra børnehaven i SFO/skole, så børnene får kendskab til SFO og skole i praksis inden start. Samtidig oplever børnehavens personale, hvordan der arbejdes i SFO/skolen.

Fastlagte besøg fra SFO-personale samt børnehaveklasse-personale i børnehaverne. Dette giver mulighed for at se børnehavepersonalets arbejde i praksis med børnene med det formål at bygge bedst muligt bro i overgangen mellem de 2 verdener (”spejlpraksis”). Dette giver også SFOens/skolens personale mulighed for at opleve børnene og deres hverdag som den er i børnehaven, inden børnene begynder hos dem, samtidig med at børnene kan lære SFOens/skolens personale lidt at kende.

Der vil i overgangen blive arbejdet med ”Fælles læringsspor” – ved at der arbejdes med det samme tema først i børnehaven, - derefter i førskolen og sidenhen i børnehaveklassen. Det overordnede tema, der skal arbejdes med, vil være ens for hele Vejle kommune. Det giver tryghed for barnet i overgangen at møde og arbejde med noget kendt.

Udover de fastlagte møder, samtaler og besøg er der mulighed for i praksis at indgå yderligere samarbejdsaftaler i løbet af overgangsperioden.

Vi har en folder med alle fastlagte datoer i som udleveres til alle forældre og som benyttes til internt arbejdsredskab i overgangsarbejdet.

Vi har samme samarbejde med Karlskov friskole. Samarbejde med øvrige skoler aftales individuelt med skole samt forældre.

 

 

Musik skal der til.