Klimahandleplan

I Vejle kommune skal der i alle institutioner arbejdes med klima. I Karla Grøn har vi i første omgang lavet følgende handleplan.

Klimahandleplan Karla Grøn – 2022 og frem – ”Vores vilde klimavej”

Denne plan laves på baggrund af Vejle kommunes beslutning om at alle afdelinger i Vejle kommune skal have en klimahandleplan.
For Dagtilbuds vedkommende skal der etableres klimahave i samarbejde med børnene samt arbejdes med grøn dannelse af børnene.
Der er således både lagt op til en handleplan med både fysiske og mere dannelsesorienterede tiltag.

Klimahave:
I forbindelse med omlægning af vores legeplads, hvor asfalten på adgangsvejen ind fra lågen til vuggestuens hoveddør er skadet af rødder under asfalten, har vi i samarbejde med naturvejleder Helle Thuesen og legepladskonsulent Nicolai Andersen tænkt nye tanker for hele legepladsen.
• Vi vil kun genanlægge med asfalt eller fliser på det påkrævede gangareal. På det store areal ud mod hegnet, vil vi lave et område med natur på forskellige måde: Piletunnel, sti med enkelte fliser der kan vendes af børnene, planter, løse træstykker, spiselige bærbuske.
• Nyplantning af vores øvrige små bede på hele legepladsen, med veludvalgte planter, der understøtter insekter og sommerfugles muligheder for, at bevares hos os gennem hele året.
• Etablering af et større areal (15 -20 kvm) med vilde blomster på bagsiden af huset (”Vuggestuens legeplads”).
• Genstarte vores insekthotel på bagsiden af krybberummet.
• Plantedag med bedsteforældre.
• Vedligeholde vores store bed foran huset.
• Plante diverse løgplanter (krokus, erantis, vintergækker) langs hele hegnet ud mod vejen på den store legeplads, da de er rigtig gode planter for insekterne.

Dannelsesperspektivet.

Hele foråret 2022 arbejder vi ud fra de pædagogiske læreplaner med temaet natur og bæredygtighed.

2 medarbejdere har lavet en samlemappe med forskellige inspirationsmaterialer til grupperne
Vuggestuen arbejder med temaet ”æble”.
Der udarbejdes særskilt SMITTEmodel for børnehaven arbejde.

 


Generel indsats

Affald og genbrug
Vi gør i forbindelse med foråret tema meget ud af affaldssortering og det med ikke at smide affald i naturen. Vi vil også have fokus på genbrug og genanvendelse af ting.
Vi sorterer eksempelvis madaffald, papir og restaffald sammen med børnene i alle hverdagens daglige gøremål, så det bliver en naturlig implementeret del af hverdagen.

Madspild
Vi taler med børnene om madspild på den måde at mad der ikke er spist eller rørt ved godt kan genbruges i køkkenet til noget andet. F.eks. at en rest grøntsager kan bruges i en grøntsagssuppe eller noget pålæg kan bruges i gnaveboller.

Karla Grøn den 09.05.22

Legepladsen