Brug af digitale medier i Karla Grøn

Vi har lavet vores egen delpolitik som i praksis beskriver hvordan vi arbejder med digitale medier med børnene i Karla Grøn. Den er lavet med baggrund i Dagtilbuds politik for området - "Digitale børn".

Brug af digitale medier i Børnehuset Karla Grøn


I Dagtilbuds delpolitik ”Det er for børn” og aftalestyringsdokumentet for 2014-15 står der at vi som daginstitution skal forberede børnene på verden der venter og dermed også en digital verden samt udarbejde en strategi for brug af digitale medier.

Vi ser det som en naturlig del af en daginstitution i dag at arbejde med dette. Der er mange forhold omkring brugen af digitale medier vi må forholde os til, hvilket vi ønsker at tydeliggøre med dette skriftlige dokument.
Digital dannelse og etik.


Først og fremmest ønsker vi at være med til at give børnene en digital dannelse og etik i brugen af digitale medier. Børnene skal lære at blive aktive brugere af digitale medier på lige fod med andre redskaber. Det er væsentligt, at have mål/pædagogiske mål sat forud for brugen, så f.eks. I-pads bliver et af flere redskaber til at nå et mål og ikke er et mål i sig selv. Med digital dannelse mener vi det er vigtigt at snakke med børnene om etikken omkring hvad og hvem man tager billeder af og til hvad og hvordan man bruger det. Det er også vigtigt at lære børnene at omgås de digitale medier med respekt i forhold til at passe på dem, opbevare dem m.m. Med til en digital dannelse hører også en kritisk forholden sig til det man kan og gør.
Sociale relationer omkring brugen.


Vi ser det i daginstitutionsøjemed som en vigtig opgave at fokusere på de sociale muligheder, der også er i brugen af digitale medier. Der er både gode muligheder for at fokusere på barn-barn-relationer samt voksen-barnrelationer udover fælles sociale gruppeoplevelser omkring brugen af digitale medier, som når vi f.eks. laver en skattejagt med brug af I-Pads.

Hvad vil vi benytte digitale medier til:

 • Google til at gøre sig nysgerrig på viden om div. emner både planlagt og spontant.
 • Dokumentation – som kan laves sammen med børnene.
 • Lave film, billeder, bøger o.l. sammen med børnene.
 • Børnetube.
 • Musik til div. lejligheder (både de stille og de vilde aktiviteter)
 • Spil som der er udfordringer i.
 • Brug af div. apps der tjener et pædagogisk formål som f.eks sproglig udvikling.
 • Et pauserum.
 • Vi ønsker at være løbende kritisk opsøgende på nye digitale muligheder der kan understøtte vores pædagogiske arbejde.
 • De voksnes roller og ansvar.
 • Pirre børnenes nysgerrighed.
 • Sikre inddragelse af alle børn og sikre turtagning ved aktiviteter hvor børnene selv styrer en aktivitet med digitale medier.
 • Den digitale dannelse og etik via snak med børnene om dette i brugen af de digitale medier, herunder lære børnene at være kritiske i forhold til brug og f.eks. indhold i apps. til I-Pads.
  Vi har valgt i første omgang, at have en ansvarlig medarbejder der sørger for at godkende kvaliteten i apps og spil på I-Pads. Det er tilladt at komme med forslag, men vi ønsker ikke at have fri downloadsret for medarbejderne, da vi gerne vil sikre et pædagogisk fagligt godt niveau.


Tilgængelighed.


Vores I-Pads og ”bor” i aflåste skabe på kontoret med opladning. Børnene må kun benytte dem ifølge aftale med en voksen omkring rammerne for det.
Vedtaget på p.møde den 20.05.14 – revideret den 17.01.17, 16.01.19 og den 02.11.20