Alkohol-og misbrugspolitik

Håndtering af alkohol-og misbrugsproblematikker i Karla Grøn. Denne politik dækker både hvordan vi forholder os til forældres samt personalets eventuelle problematikker, samt vores retningslinjer for brug af dette samt en begrundelse her for.

Håndtering af alkohol-og misbrugsproblematikker i Karla Grøn


På baggrund af Vejle kommunes ”Actioncard”: ”Beruset/påvirket person vil afhente barnet”, har vi i Karla Grøn lavet denne politik. Der ud over er politikken lavet for, at forholde os til, hvordan vi agerer ved mistanke om brug af alkohol eller euforiserende stoffer hos forældre, som medfører mistanke om negativ påvirkning på barnets trivsel og udvikling. Vores politik indeholder også en beskrivelse af, hvordan vi forholder os i tilfælde af, at der er viden eller mistanke om et skadeligt eller ulovligt forbrug hos en medarbejder.

Vores politik er udover lavet på baggrund af en viden om, at børn der lever i familier med alkohol/misbrugsproblemer påvirkes negativt af, at være i sammenhænge hvor alkohol indgår. Vi ved at børn oftest mistrives på grund af forældres forringede/ændrede forældreevne, som en konsekvens af alkohol/misbrugsproblemer.

Vores fokus er altid barnets trivsel og vil derfor være vores udgangspunkt i samtaler med forældre om dette. Vi sidestiller på denne måde alkohol og andet misbrug med andre årsager til, at børn kan mistrives som f.eks. skilsmisse, psykisk syge forældre, vold m.m. Vores intension er at hjælpe barnet og det vil ofte også betyde, at tale med forældrene om deres muligheder for, at få hjælp til at løse deres alkohol/misbrugsproblem, til gavn for deres barn, dem selv og deres familie.


Sådan omgås vi alkohol/rusmidler i Karla Grøn:

• Personale må ikke møde påvirket på arbejde og må heller ikke indtage alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden.
• Der serveres ikke alkohol til sociale arrangementer, herunder arbejdsdage i Karla Grøn.
• Ved arrangementer, hvor forældre/bedsteforældre er inviteret til selv at medbringe mad og drikke, oplyses der på forhånd, om forbud mod at medbringe alkohol samt at møde påvirket op til arrangementet.

 

Mistanke om et alkohol/misbrugsproblem:

• Vi kontakter altid vores tilknyttede socialfaglige rådgiver for sparring til den konkrete sag, da alle sager ikke nødvendigvis håndteres på helt samme måde.
• Vi inviterer begge forældre til samtale, hvor udgangspunktet er en bekymring for
barnets trivsel. Vi taler med forældrene om mulig hjælp til at øge barnets trivsel, - herunder vejledning til, hvor der kan hentes hjælp til alkohol/misbrugsproblemet. Barnets primærpædagog samt en ledelsesrepræsentant deltager i dette møde.
• Vi vil oftest lave aftale om et opfølgende møde på et fastsat tidspunkt.
• Forud for det første møde, vil vi ofte i en periode, der fastsættes individuelt fra sag til sag i samråd med vores socialfaglige rådgiver, lave en registrering af vores observationer på både den forældre, vi tror har et problem, samt på barnets trivsel.


Akutte oplevelser med alkohol/misbrug:

I vores personalefolder skriver vi flg:

” Alkohol/rusmidler.
Se også actioncard for dette på kontoret.
Hvis den forældre, der skal hente barnet, er påvirket af alkohol eller anden rusmiddel, og adfærden er anderledes end normalt, usikker gang, vrøvlende eller højrøstet skal personalet:

1. Tilbyde at ringe efter en i netværket der kan hente eller eventuelt hjælpe med at bestille en taxi.
2. Hvis dette ikke accepteres, skal vedkommende gøres opmærksom på at vi eventuelt kontakter politiet.”

Lederen kontaktes altid efter sådan en hændelse.

Er der medarbejdere der oplever episoder som virker truende eller de på anden måde påvirkes psykisk eller fysisk opretter vi sagerne som arbejdsulykke eller nærved-ulykke og behandler dem efterfølgende som sådan.

Ved mistanke om medarbejders problemer med brug af alkohol/rusmidler:

Leder orienteres om dette, som følger op med VK- Dagtilbuds personaleadministrator i forhold til hvordan det tackles ud fra den konkrete sag.

Hvis det er en mistanke til lederen kontaktes den daglige leder, som så følger op med VK- Dagtilbuds personaleadministrator om det videre forløb.


Vedtaget på personalemøde 24.05.16 – revideret igen den 23.05.17 , den 10.05.21 samt den 24.05.23

Gynger på legepladsen