Profil

Da vi er den eneste daginstitution i lokalområdet ønsker vi at ramme bredt og arbejder derfor ud fra en alsidig profil

Vi har derfor en lige vægtning af alle områder indenfor de pædagogiske læreplanstemaer. Vi ser dog arbejdet med alsidig personlig og social udvikling som værende grundlæggende sammen med sproglige og kommunikative kompetencer.

Legeplads