Karla Grøn - integreret daginstitution

Vi er en aldersintegreret daginstitution med 1 vuggestueafdeling og 2 aldersblandede børnehavegrupper fra 3-6 år.

Karla Grøn er en aldersintegreret institution som har til huse i en gammel skole. Vi har derfor store lyse lokaler samt egen gymnastiksal, atelie`, træværksted og sanserum. Vi har også dejlige områder på legepladsen og lige uden for døren.

Karla grøn