Ekstraordinært ansatte

Vi ønsker at være åben for at give studerende, personer i jobtræning o.l. mulighed for i kortere perioder at være tilknyttet Karla Grøn, hvor det kan bidrage til en udvikling for den enkelte, inden for de rammer vi sætter.

Politikker omkring ekstraordinært ansatte

 • Politik ekstraordinært ansatte

  Vejledning ekstraordinært ansatte i Karla Grøn.

  Generelt:

  Vi ser ekstraordinært ansatte som personer, der er i Karla Grøn i jobafklaringsforløb af forskellig karakter som f.eks. virksomhedspraktik og job med løntilskud.

  Som ansat på sådanne vilkår får man i Karla Grøn tilknyttet en mentor, - en pædagog eller pædagogmedhjælper fra den gruppe man indgår i. Mentors rolle er løbende vejledning i praksis, fastholdelse og opfølgning i forhold til den individuelle jobbeskrivelse, der er lavet forud for ansættelsens start. Der afholdes forud for en aftale altid et møde med mentor samt daglig leder eller leder samt den ekstraordinært ansattes jobkonsulent.

  - Der indhentes børneattest.
  - Der orienteres om tavshedspligt (mentor/leder)
  - Orientering og intro til værdier, forældrefolder, personalepolitik, pæd. Læreplaner (v. mentor).
  - Gennemgang af væsentligste arbejdsmiljøpunkter (v. AMR).
  - Individuel jobbeskrivelse (Laves i samarbejde med mentor).
  - Ansvar uddelegeres i forhold til den ekstraordinært ansattes ressourcer, kompetencer og ønsker.
  - Vi forventer at der udvises interesse og engagement i arbejdet.

  Pædagogisk:

  - Indgå i aktiviteter med børnene sammen med det faste personale, eller alene efter aftale med mentor.
  - Hjælpe børnene med diverse praktiske ting.
  - Følge den anerkendende tilgang til børnene som personalet i øvrigt praktiserer. (Mentor vil vejlede i dette efter behov).
  - Forældrekontakt er det faste personales opgave. Almindelig snak om vejr og vind og videreformidling af gode eller sjove oplevelser med barnet er dog en naturlig ting for alle at tale med forældrene om. Særlige beskeder kan gives videre til forældre efter aftale med det faste personale.

  Praktisk:

  Der vil ofte være en del praktisk arbejde med klargøring og oprydning i forbindelse med måltiderne, vasketøj, generel oprydning og vask af hylder, legetøj m.m. Dette vil blive præciseret nærmere i den individuelle jobbeskrivelse.

  Vedtaget på MED-møde den 07.06.16 – Revideret 31.05.18 og igen den 04.06.20

   

 • Mangfoldighedspolitik

  Delpolitik om mangfoldighed

  Underbilag til Vejle kommunes personalepolitik om mangfoldighed vedtaget i HovedMED 27.02.13.

  Karla Grøn ønsker at være en rummelig arbejdsplads.

  Vi ønsker at være en arbejdsplads, som giver mulighed for, at personer der ikke er en direkte del af den faste normering, kan få mulighed for at få indblik i den pædagogiske arbejdsplads. Vi prioriterer således at give mulighed for at give studerende fra seminarierne, PAU-studerende, praktikanter, pædagogmedhjælpere med løntilskud, seniorjobbere, evt. flexjob, og evt. kontanthjælpsmodtagere mulighed for at være en del af vores arbejdsplads i en afgrænset periode. Vi prioriterer altid i den forbindelse, at stille en kompetent vejleder/mentor til rådighed for den pågældende. Vi ser det således som en del af vores ansvar i løbet af den periode vedkommende er på vores arbejdsplads, at få personen givet så meget indblik i det pædagogiske arbejde som muligt samtidig med en personlig udvikling.

  Lavet på personalemøde med MED-status den 07.06.16 – revideret 31.05.18 og igen den 04.06.20