Tilsynsrapport 2017

Hvert 2. år er der tilsynsbesøg i institutionen fra forvaltningen. Besøget er både som navnet lyder tilsyn (kontrol) i forhold til om vi på alle parametre lever op til de lovkrav m.m. der er, samt en dialog om hvordan vi i praksis arbejder med de forskellige værdier, mål, politikker og strategier i hverdagen. Forældrebestyrelsesformanden deltog i tilsynsbesøget sammen med Karla Grøns ledelse, arbejdsmiljørepræsentant samt TR for BUPL.

Se rapporten som forvaltningen har lavet på baggrund af tilsynsbesøget den 14.9.17.