Principper for Karla Grøn

Karla Grøns forældrebestyrelse har vedtaget følgende overordnede principper for Karla Grøn.