Beskrivelse af Karla Grøn

  Karla Grøn er en integreret institution som er beliggende ved rundkørslen i Uhe mellem Give og Billund. Vi har i
  gennemsnit ca. 40 børnehavebørn 3-6 år og 10 vuggestuebørn 0-3 år.

  Vi har til huse i den gamle Karlskov skole, hvilket vil sige at vi har nogle fantastiske fysiske rammer både inde
  og ude. Vi har bl.a. eget atelier, træværksted og gymnatiksal.

   Vi har følgende børnegrupper i børnehaven:

  Mariehøns og Sommerfugle, som begge er for 3-6årige ´børn. Vi arbejder meget på tværs af grupperne og ofte i mindre grupper med e´n voksen sammen med en mindre gruppe børn.

  Den sidste tid børnene går i børnehave og går videre i før-sfo 1.4. bliver der arbejdet målrettet med "Den gode overgang". Læs mere om det under dette emne.

  Vi bygger vores pædagogik op ud fra en anerkendende og værdsættende tænkning, hvilket vi har arbejdet
  målrettet med gennem flere år. Samtidig har vi, som hele Vejle kommune fokus på inklusion, læring og børns sociale fællesskaber.