Skoleforberedelse

    Vi har et formaliseret samarbejde omkring overgang til Firkløverskolen - Elkjærafdelingen.

    Vi samarbejder ud fra det samme koncept med Karlskov Friskole.

    Når vi har børn der går videre til andre skoler tilbyder vi en overlevering til personalet i samråd med forældrene.

    Vi har et målrettet før-sfoarbejde med børnene den sidste tid i børnehaven.

    Se eventuelt uddybende beskrivelser.