Pædagogiske læreplaner

    Vi arbejder bevidst og målrettet i vores hverdag ud fra de pædagogiske læreplaner. De fleste emner er bevidst indtænkt i vores dagligt arbejde i både almindelige hverdagsrutiner og pædagogiske aktiviteter - f.eks. personlige og sociale kompetencer samt den sproglige udvikling.

    Herudover laver vi også længerevarende forløb med særligt fokus på f.eks. krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vores arbejde med børnemiljøet er også beskrevet her.

    Se eventuelt også  vores værdier, pædagogiske principper og læringsforståelse, som er indskrevet i vores pædagogiske læreplaner.

  • Pædagogiske læreplaner 0-2 år[1].pdf
  • Pædagogiske læreplaner 3-6 år.pdf
  • generelt i kg pdf Dokumentation[1].pdf