Digital strategi

    Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen lavet en politk for brug af digitale medier i Karla Grøn. Den er senest revideret den 16.01.19

    Vi har i den fokus på både digital dannelse og læring og udvikling.