Børn og sorg

Børn kan føle sorg af forskellige grunde. Hvis et barn har været ude for en traumatisk oplevelse er det godt med voksne omkring sig, der kan håndtere dette på en faglig og omsorgsfuld måde til gavn for barnet.

Vi har i personalegruppen derfor lavet en handleplan for hvordan vi håndterer dette. Handleplanen beskriver også hvordan vi samarbejder med familien omkring barnet i sorg.