Syge/fraværspolitik

    I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom og øvrigt fravær, og dels gerne skulle medvirke til at forebygge sygefravær. Vi tror på at arbejdslivet har stor indvirkning på hvordan mennesker trives, og at dette igen har indvirkning på antallet af sygedage. Vi ønsker derfor at have en arbejdsplads hvor trivsel for den enkelte bliver vægtet højt, og vi ønsker derfor at være fleksible i forhold til hver enkelt medarbejder. Samtidig tror vi også på at nogle af de faste procedurer vi vil beskrive i denne politik, vil være med til at give en tryghed i ansættelsen for den enkelte.