Personalefolder

     Vi har lavet en personalefolder med en masse oplysninger og retningslinier som er gode for alle nye medarbejdere at sætte sig ind i. Den kan også bruges som opslagsværk for gamle medarbejdere.