Resultatrapport brugertilfredshedsundersøgelse 2019

.

Resultaterne er gennemgået i både personalegruppe og forældrebestyrelse og der følges op på tingene.