Forretningsorden

.

Når de kommunale styrelsesvedtægter ændres, justerer vi ligeledes vores forretningsorden for bestyrelsens arbejde i Karla Grøn